fbpx

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

Despre ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM

Asociatia The Story of Autism este o organizatie nonguvernamentala, non-profit, apolitica si independenta.
Misiunea organziatiei este de a imbunatati calitatea vietii, apararea si promovarea drepturilor persoanelor cu tulburari pervazive de dezvoltare, tulburari de limbaj, ale celor cu retard motor sau mental, dar si pe ale familiilor si reprezentantilor legali ai acestora. Asociatia urmareste prin dezvoltarea de programe specializate, recuperarea prin intermediul terapiilor( terapie ocupationala, terapie cognitiv comportamentala, logopedie, kinetoterapie, art terapie, meloterapie, consiliere parinti, terapie animale, jocuri creative) a beneficiarilor mai sus mentionati. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatii actualizate permanent cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre  ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM sunt disponibile permanent pe www.storyofautism.ro sau in oricare dintre centrele noastre.

Ce sunt datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucreaza ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM?

Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect.  ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM prelucreaza urmatoarele categorii de date:

Date cu caracter personal comune: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon, semnatura;

Date medicale: diagnostic, tratament specific ;

Imagini video si foto;

Ce inseamna ca ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM prelucreaza date cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucreaza ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM?

ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM prelucreaza date cu caracter personal ale beneficiarilor directi  care pot fi si minori, reprezentantilor legali ai Persoanelor Vizate minore, ale angajatilor, furnizori de servicii externalizate, sponsori, donatori persoane fizice si reprezentanti ale companiilor sponsori, participanti la evenimentele organizate de ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM

Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de ,,Persoane vizate”.

De unde obtine  ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la Persoana Vizata, de la un Imputernicit al Persoanei Vizate sau  din surse publice.

In ce scopuri prelucreaza ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM date cu caracter personal?

Scopurile pentru care  ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM prelucreaza datele cu caracter personal sunt:

  • derularea contractelor ;
  • promovarea misiunii Asociatiei;
  • strangerea de fonduri;
  • centralizarea infomatiilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele Asociatiei in activitatea acestora;
  • contactarea persoanelor vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/ notifica informatii despre activitatea Asociatiei si/sau derularea contractuala;
  • realizarea de activitati de marketing;
  • generarea de rapoarte cu privire la activitatea Asociatiei, cu scopul de facilita efectuarea managementului operational al tuturor proceselor financiare, precum si cu scopul de analiza performanta Asociatiei;
  • arhivarea atat in format fizic, cat si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate Asociatiei si expediata de Asociatie;
  • pentru inregistrarea video a prezentei persoanelor in locatiile Asociatiei, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate;
  • pentru orice alte scopuri prevazute de lege.

In ce temeiuri prelucreaza ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM date cu caracter personal?

ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

-in baza consimtamantului persoanei vizate,;

-pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte;

-in baza interesului legitim al Asociatiei;

-in baza indeplinirii unei obligatii legale (de ex: conformarea la legea arhivarii).

Este obligatorie pentru persoana vizata comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM  prin  Contracte/formulare/canale este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamantul persoanei vizate, caz in care persoana vizata va fi informata ca furnizarea datelor, respectiv a consimtamantului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul persoanei vizate va determina imposibilitatea de a furniza serviciile contractate.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor pot fi:

Colaboratori externi asociatiei;
Birouri notariale;
Institutii publice de supraveghere a activitatii Asociatiei;
Autoritati publice centrale si locale (de ex: Autoritate Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) din Romania;
Entitati catre care Asociatia a externalizat furnizarea de servicii;

Durata preucrarii

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Asociatie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia doar cu scopul conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate?

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare – dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de Asociatie, conform celor prevazute in prezentul document;

Dreptul de acces – poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Asociatie, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, Asociatia va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);

Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Asociatiei sau realizate in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita  Asociatia;

Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de catre persoana vizata Asociatiei, (ii) daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

Dreptul de a depune plangere – poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Asociatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul  ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM, Str. Popa Savu nr 68 A, Sector 1, cod 011434, Bucuresti sau prin E-mail: contact@storyofautism.ro.

Procesele decizionale individuale automatizate

ASOCIATIA THE STORY OF AUTISM nu utilizeaza procese decizionale individuale automatizate;

Enter Your keyword

Phasellus nec magna posuere, convallis nibh sit amet, vehicula augue.

[contact-form-7 id=”623″ title=”Appointment popup form”]